بین شش الی هشت جلسه ، بسته به نوع و رنگ پوست زیباجو لازم است تا تمامی موهای زائد از بین رفته و زیباجو وارد مرحله شارژ شود.

کما اینکه در تنظیمات دستگاه شما می توانید رنگ پوستی و سرعت شات و سایز بدنی را وارد کنید تا جوابدهی بهتر با تعداد جلسات کمتر داشته باشید.