خیر نیاز به ژل نیست!

به دلیل اورجینال بودن دستگاه و کولینگ فوق العاده قوی هیچ نیازی به استفاده از ژل نیست چون سوختگی ایجاد نمیشود.

چون دستگاه های فیک کولینگ ضعیفی دارند از ژل برای عدم سوختگی استفاده می کنند.

برای اطلاع بیشتر به تفاوت دستگاه اصل و فیک مراجعه کنید.