خیر پک های سری شخصی یکبار مصرف مختص مشتریانی است که از شرکت طب اول ایرانیان دستگاه لیزر خریداری کرده اند که بصورت بسته های صدتایی به فروش می رسد .

سری های شخصی یکبار مصرف علاوه بر اینکه بعد تبلیغاتی خیلی خوبی برای کلینیک ها فراهم می کنند در رعایت بهداشت نیز بسیار تاثیر گذار هستند.