بله،ارسال دستگاه به تمامی شهرها امکان پذیر است

ارسال دستگاه ها رایگان همراه با پکیج اختصاصی برای ضمانت سلامت فیزیکی دستگاه انجام می شود

حضور کارشناس فنی در زمان تحویل دستگاه جهت نصب و آموزش دستگاه بصورت رایگان